Domov // Objave oznaene z javno izobraževanje

Primož Krašovec – Nekaj lekcij čikaške učiteljske stavke

Primož Krašovec - Nekaj lekcij čikaške učiteljske stavke
Primož Krašovec, doktor sociologije in član programskega odbora DPU, o septembrski stavki čikaških učiteljev in učiteljic. Njegov prispevek je del serije Zarez v sodobno družbeno, politično in ekonomsko problematiko. Pripravljeno v sodelovanju z Radiom Študent, kjer je bil komentar v oddaji Pod katedrom tudi prvotno objavljen.   V septembru je bil Chicago, mesto rojstva zloglasne... 

Vsem študentom in študentkam!

Vsem študentom in študentkam!
Prišel je čas, da se povežemo in se odločno zavzamemo za skupne študentske interese. Po nujnem postopku bo Vlada RS v kratkem sprejela novelo Zakona o visokem šolstvu, ki bo dokončno uničila javne univerze v korist privatnih. Zakon bo, če bo sprejet, omogočil: - takojšnje šolnine; - odpuščanje zaposlenih na fakultetah; - najmanj 30 % povečanje delovne obveznosti preostalim zaposlenim; -... 

Andrea Milat – Izobraževanje v EU med tržnim in javnim dobrim

Andrea Milat - Izobraževanje v EU med tržnim in javnim dobrim
V zadnjih desetletjih smo v Evropi priča revoluciji v znanosti, izobraževanju in visokem šolstvu. Ob podpori nacionalnih kapitalističnih razredov jo forsirajo mednarodne neoliberalne organizacije kot so EU, Svetovna banka in OECD. Njihov cilj je privatizacija znanja in s tem stvaritev novega trga, ki je že postal drugi največji storitveni trg v svetovnem merilu – trga izobraževalnih storitev.... 

Izjava MSU – O varčevalnih ukrepih

Izjava MSU - O varčevalnih ukrepih
  Vlada RS se je reševanja gospodarske krize lotila z  agendo strogih varčevalnih ukrepov, ki jih je predstavila v rebalansu državnega proračuna za leto 2012. Ta napoveduje drastično krčenje sredstev za plače v javnem sektorju, redukcije regresov, dnevnic in kilometrin, nižanje nadomestil za brezposelnost, delno ukinitev subvencioniranja študentske prehrane, ukinjanje financiranja 2. stopnje... 

Lidija Radojević – Ministrstva in ministrstvo

Lidija Radojević - Ministrstva in ministrstvo
Lidija Radojević je senatorka programskega odbora Delavsko-punkerske univerze, zaposlena v javnem sektorju. Njen prispevek je del serije Zarez v sodobno družbeno, politično in ekonomsko problematiko. Na portalu Mi smo univerza bodo izhajale dvakrat mesečno, in sicer vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu. Nedavna združitev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Ministrstva za... 

Rastko Močnik – Ob sklepu razširjenega kolegija dekana z dne 13. 1. 2012

Rastko Močnik – Ob sklepu razširjenega kolegija dekana z dne 13. 1. 2012
13. januarja 2012 se je vodstvo FF sestalo s predstojnicami in predstojniki oddelkov na razširjenem dekanovem kolegiju. Kolegij je sprejel sklep, ki ga je dekan še isti dan sporočil gibanju MSU. V sklepu je bilo kar nekaj izrecnih ali implicitnih trditev, ki niso bile resnične. Sklep je prinašal tudi nekaj bolj ali manj neposrednih očitkov gibanju, ki niso bili utemeljeni. Menil sem, da se je... 

Nathan Brown – Pet tez o privatizaciji in boj na univerzi v Kaliforniji

Nathan Brown - Pet tez o privatizaciji in boj na univerzi v Kaliforniji
Nathan Brown, asist. prof. na Oddelku za anglistiko Univerze v Kaliforniji v Davisu in soorganizator »Conjuncture«, niza simpozijev o kontinentalni filozofiji v MaMa v  Zagrebu, je imel ta govor 15. 11. 2011 na stavkovnem shodu Univerze v Kaliforniji. Tri dni zatem je Brown pisal prav tako odmevno odprto pismo rektorici Univerze v Kaliforniji v Davisu, ki je tisti dan poslala policijo nad mirne... 
Copyleft 2011 .
Bazira na: Theme Junkie.