[Srbohrvatski]

Što znači zauzimanje prostora?

Zauzimanje prostora je privremeni prekid nastave u nekim učionicama u prizemlju Filozofskog fakulteta (FF). Nastavu ne prekidamo da studenti i studentkinje ne bi mogli studirati te da profesori i profesorke ne bi mogli raditi svoj posao, već zato što je to jedini način da otvorimo prostor za raspravu o nekim važnim pitanjima i problemima vezanim uz visoko školstvo. Već smo pokušali tako što smo organizirali javne tribine i demonstracije, pisali protestna pisma i apelirali na zastupnike – no ništa se nije promenilo. Zato smo se odlučili za radikalniju akciju u dijalogu s upravom Fakulteta i na demokratski te sporazuman način. Zauzimanje prostora je oblik protesta pomoću kojeg želimo prekinuti uobičajen tok stvari i stvoriti novi prostor političke imaginacije i djelovanja.

Zašto ne zauzimamo Ministarstvo ili Univerzitet?

Takvo zauzimanje prostora bilo bi možda efikasnije kao sredstvo neposrednog političkog pritiska, budući da većina problema na koje upozoravamo nije u domeni Fakulteta, nego Univerziteta i Ministarstva. FF je ustanova koja neguje i razvija kritičku misao koja je uslov za političke promene – bazično promišljanje o stanju društva, istorijskim procesima koja su dovela do njega i o mogućim alternativama. Upravo zato smo i izabrali FF te zato nismo zauzeli zgradu u cjelosti – zauzet deo FF-a sada služi kao prostor promišljanja o aktuelnim društvenim problemima, stanju u visokom školstvu i o političkim alternativama. Takvo promišljanje je na FF-u dosad bilo prisutno samo u ograničenom opsegu i jedna od namjera zauzimanja prostora je stvoriti prostor trajne društveno-kritičke misli.

Kako funkcioniše zauzimanje prostora?

Zauzet prostor koordinira skupština koja se sastaje svake večeri u 20h u učionici 2. Skupština je organizovana po principima direktne demokratije što znači da nema hijerarhije ni predsednika i svako ima jednako pravo da govori i sudjeluje u raspravi. Deo rada skupštine je rešavanje logističkih stvari vezanih za dešavanja oko zauzetog prostora, a deo je, pak, rasprava o sadržajnim i političkim pitanjima. Na skupštini može sudjelovati svako; kako studenti i profesori svih fakulteta te administrativno i tehničko osoblje na Univerzitetu, tako i srednješkolci, roditelji i svi koji su zainteresirani za budućnost i razvoj visokog školstva. Ne radi se o skupštini koja bi bila strogo ograničena na problematiku vezanu uz FF, već o otvorenom demokratskom forumu na kojemu raspravljamo o stanju visokog školstva u cjelini.

Osnovna delatnost zauzetog prostora su radionice, seminari i alternativna predavnja o različitim temama preko kojih možemo identificirati probleme današnjega visokog školstva i tražiti moguća rešenja. Radionice može predložiti i izvesti svako tako da je najavi na večernjoj skupštini ili pošalje najavu mailom (jedino ograničenje je to što ne primamo ekstremno desničarske, religiozne i stranačke sadržaje).

Protiv čega protestiramo i što zahtevamo?

Svoje viđenje problematike visokog školstva podelili smo u tri osnovne sadržajne kategorije:

Kvalitet studija

Postojeći način utvrđivanja i proveravanja kvalitete studija nije dostatan. Malo je sveobuhvatnih stručnih istraživanja stanja i djelovanja visokog školstva te se posljednjih nekoliko godina ne izvode. Ankete koje se vrše na fakultetima previše su kvantitativne i temelje se na pojednostavljenim, unapred pripravljenim pitanjima. Unutar zauzetog prostora organiziraćemo intervjue na kojima će studenti i studentice moći vlastitim rečima opisati šta im smeta u postojećem načinu studija te će moći dati predloge za njegovo poboljšanje. Istovremeno će skupštine i radionice biti otvoren forum na kome svoja mnijenja i kritičke komentare mogu dati te sudjelovati u potrazi za zajedničkim rešenjima kako studenti, tako i profesori i drugi univerzitetni radnici i radnice. Protivimo se birokratskom i standardizovanom načinu proverivanja kvaliteta studija te želimo uspostaviti demokratsku, inkuzivnu i duboku raspravu o toj problematici.

Politika zapošljavanja

Savremeni trend zapošljavanja (kako na univerzitetu i u istraživanju, tako i u društvu uopšte) ide u smeru sve veće nesigurnosti zapošljenja, privremenog zapošljavanja i honorarnog rada. Ti trendovi prisutni su i na FF-u: sve više se radi preko projekata, privremeno ili preko podugovora (recimo obezbeđenje i čišćenje). Takav trend nam se čini problematičan jer sa sobom donosi smanjivanje dohotka i smanjivanje socijalnih prava zaposlenih.

Zahtevamo da FF neposredno zaposli svoje tehničko osoblje i da stalno zaposli one asistente koji su trenutno privremeno zaposleni. Isto tako je na FF-u (kao i na celoj Univerzi u Ljubljani) premalo predavača i stručnog osoblja; prevelika je razlika u broju studenata na pojedinačnog predavača/icu ili referenta/icu. Od vodstva Fakulteta i Univerze očekujemo dugoročnu strategiju zapošljavanja koja proizlazi iz autonomnih potreba nastave i zahteva za kvalitetan studij što dugoročno znači zapošljavanje novih visokoškolskih predavača/ica i obustavljanje trenutno aktuelne strategije nezapošljavanja na Univerzi.

Socijalna problematika

Zalažemo se za besplatan studij koji će biti dostupan svima i za oblik financiranja visokog školstva koji to omogućuje. Kvalitetan studij i javni univerzitet previše su važne institucije da bi ih prepustili političkom mešetarenju pojedinačne vlade ili ograđivanju sa merama štednje. Univerza nije prouzrukovala trenutnu ekonomsku krizu i nema razloga da ju se financijski kažnjava, ali može konstruktivno pridoneti zamišljanju društvenih alternativa krizama i merama štednje. Smatramo da bi bilo bolje da se štedi na kupovanju vojne opreme ili da se efikasnije pritisne poslodavce koji ne uplaćuju socijalne doprinose što je najvažniji razlog za proračunski deficit.

Protiv smo nacrta za skraćivanje studija i ukidanje apsolventskog statusa. Dugo prosečno trajanje studija u Sloveniji posljedica je socijalne situacije studenata koji teško dobivaju stalni posao nakon studija i često je jedini način za preživljavanje mladih produljavanje statusa, a tako i osiguravanje mogućnosti za rad preko studentskih ugovora. Zahtevamo da se socijalni problemi rešavaju na svom izvoru (aktivnijom državnom politikom na području osiguravanja novih radnih mjesta), a ne tako da se financijski kažnjava studente odloženim školarinama ili skraćenjem trajanja studiranja. Zauzimamo se za stipendije dostupne svim studentima i studenticama u teškom socijalnom položaju jer mislimo da je socijalna sigurnost uslov za kvalitetan i uspješan studij.

Prevod: barske mušice

 

Copyleft 2011 .
Bazira na: Theme Junkie.