You are here: Home // Izjave podpore, Izjave za javnost // Podrška plenuma Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

Podrška plenuma Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

Drage kolegice i kolege,

Plenum Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli vam ovim putem želi dati punu potporu u vašim nastojanjima da aktivnim djelovanjem zaustavite trendove komercijalizacije visokog školstva u Sloveniji.

Očito je da su neoliberalni procesi zahvatili visoko školstvo u svim dijelovima svijeta pa tako i naše dvije zemlje, a to je pogotovo postalo vidljivo nakon uvođenja bolonjske reforme. Implementiranje tržišnih zakonitosti na sveučilišta, kao što su konkurentnost i profitabilnost visokoobrazovnih institucija, stavlja znanost u podređeni položaj, prvenstveno privatnom kapitalu. U takvom sustavu studenti višestruko pladaju, ne samo u materijalnom smislu (u vidu smanjenja stipendija i naplate školarina), ved i akademski studirajudi u sustavu koji je uvjetovan napretkom tržišta, a ne znanosti, odnosno u službi krupnog kapitala, a ne opde društvene dobrobiti.

Drago nam je što su se brojne studentske inicijative Univerze v Ljubljani udružile te organizirale inicijativu Mi smo univerza u nadi da je to tek početak vašeg djelovanja. Vjerujemo da dete ovim događajem uspjeti senzibilizirati studente, profesore, ali i sveukupnu javnost te pokazati kako su studenti nositelji promjena u društvu, a ne samo pasivni promatrači svijeta oko sebe.

Tovariški pozdrav,

U Puli,23. ožujka 2011. Plenum Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

Tagi: , ,

Copyleft 2011 .
Bazira na: Theme Junkie.